درخصوص Edexcel International Advanced Level

سطوح بین المللی AS/A Pearson Edexcel که به عنوان سطوح فرعی پیشرفته / سطح پیشرفته نیز شناخته می شوند، برای دانش آموزان بین المللی طراحی شده است، که تمایل دارند در بهترین دانشگاه های دنیا ادامه تحصیل بدهند.

این انعطاف‌پذیری، همراه با سری امتحانات ژانویه، ژوئن و اکتبر، برای اکثر دروس، به این معنی است که دانش‌آموزان، جهت پیشرفت، فرصت بیشتری برای دریافت بازخورد در جهت بهبود عملکرد و کسب نمره مورد نیاز دارند.