حسابداری و امور مالی

رشته ی حسابداری چیزی بیش از حل اعداد است. این یک شغل مهم و چالش برانگیز است که نیاز به تفکر استراتژیک دارد.

حسابداری و امور مالی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی بر سازماندهی، برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل فعالیت های تجاری مورد نیاز برای اداره و راه اندازی یک کسب و کار کارآمد متمرکز است.

مدیریت بازرگانی

کارآفرینی و مدیریت مشاغل کوچک

کارآفرینی هسته اصلی هر کسب و کاری است. هر شرکت بزرگی به عنوان یک شرکت کوچک با مدیریت یک کارآفرین شروع به کار کرد.

کارآفرینی و مدیریت مشاغل کوچک

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی به اصول، روش ها و تکنیک های مورد استفاده برای بهبود بهره وری یک سازمان می پردازد.

مدیریت منابع انسانی

بازاریابی

بازاریابی درهای زیادی را در حرفه شما به روی شما باز می کند، زیرا این یک عملکرد یکپارچه است که برای همه شرکت ها بسیار ضروری است.

بازاریابی

مدیریت عملیات

مدیریت عملیات

مدیریت بازرگانی

خواهید آموخت که چه چیزی یک سازمان را در یک محیط کسب و کار جهانی موفق می کند و دانش و مهارت های مورد نیاز برای کار در شرکت هایی با هر اندازه - از شرکت های چند ملیتی گرفته تا استارت آپ ها را به دست خواهید آورد.

مدیریت بازرگانی

حقوق بازرگانی

اهداف و وظایف قانون: استانداردهای قانونگذاری انواع رفتارهای قابل قبول و غیرقابل قبول در جامعه را تعریف می کند. به عنوان مثال آسیب رساندن به افراد یا اموال به دلیل عدم تحمل جامعه جرم محسوب می شود.

حقوق بازرگانی

حسابداری و امور مالی

رشته ی حسابداری چیزی بیش از حل اعداد است. این یک شغل مهم و چالش برانگیز است که نیاز به تفکر استراتژیک دارد.

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی بر سازماندهی، برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل فعالیت های تجاری مورد نیاز برای اداره و راه اندازی یک کسب و کار کارآمد متمرکز است.

کارآفرینی و مدیریت مشاغل کوچک

کارآفرینی هسته اصلی هر کسب و کاری است. هر شرکت بزرگی به عنوان یک شرکت کوچک با مدیریت یک کارآفرین شروع به کار کرد.

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی به اصول، روش ها و تکنیک های مورد استفاده برای بهبود بهره وری یک سازمان می پردازد.

بازاریابی

بازاریابی درهای زیادی را در حرفه شما به روی شما باز می کند، زیرا این یک عملکرد یکپارچه است که برای همه شرکت ها بسیار ضروری است.

مدیریت عملیات

مدیریت بازرگانی

خواهید آموخت که چه چیزی یک سازمان را در یک محیط کسب و کار جهانی موفق می کند و دانش و مهارت های مورد نیاز برای کار در شرکت هایی با هر اندازه - از شرکت های چند ملیتی گرفته تا استارت آپ ها را به دست خواهید آورد.

حقوق بازرگانی

اهداف و وظایف قانون: استانداردهای قانونگذاری انواع رفتارهای قابل قبول و غیرقابل قبول در جامعه را تعریف می کند. به عنوان مثال آسیب رساندن به افراد یا اموال به دلیل عدم تحمل جامعه جرم محسوب می شود.

تحصیل بین اللملی

هر کجا هستید، می توانید مدرک بین المللی کسب کنید. با سیستم آموزش آنلاین ما، مسافت دیگر مسئله ای نیست. در ABC Horizon تحصیل کنید و شانس استخدام خود را افزایش دهید.

برنامه های دانشگاهی

مدرسه زبان

آموزش حرفه ای