برنامه های پایه

A Level IGCSE Level 2 Work Skills L3 Subsidiary L3 Diploma L3 Applied Science YÖS SAT LGS

A Level

Pearson Edexcel International AS/A levels

IGCSE

IGCSE stands for International General Certificate for Secondary Education

اعطای سطح 2 Pearson BTEC در مهارت های شغلی

Pearson BTEC’s second-level job skills

L3 Subsidiary BA, IT, Art & Design

Our institution provides a program from BTEC under the third level

L3 Dıploma BA, IT, Art & Design

Our institution provides a program from BTEC under the third level,

L3 Diploma Applied Science

Our institution provides a program from BTEC under the third level,

YÖS

آزمون دانشجویان خارجی در ترکیه

SAT

Scholastic Aptitude Test​

LGS

Liselere Geçiş Sınavı

رشته های کارشناسی

إدارة الأعمال علوم الكمبيوتر الفن و التصميم

مدیریت بازرگانی

دیپلم و کارشناسی

فناوری اطلاعات

دیپلم و کارشناسی

طراحی و مد

دیپلم و کارشناسی

رشته های کارشناسی ارشد

Pearson BTEC Level 7

Pearson BTEC Level 7

کارشناسی بدون ارائه تز

تحصیل بین اللملی

هر کجا هستید، می توانید مدرک بین المللی کسب کنید. با سیستم آموزش آنلاین ما، مسافت دیگر مسئله ای نیست. در ABC Horizon تحصیل کنید و شانس استخدام خود را افزایش دهید.

برنامه های دانشگاهی

مدرسه زبان

آموزش حرفه ای